natura

moda

sport

ślub

Leczenie depresji poporodowej

Każdy z nas doświadcza w przeciągu swojego życia jakiegoś epizodu polegającego na odczuwaniu przemożnego smutku i melancholii, z występującą jednocześnie apatią i zniechęceniem do działania. To mogą być początki poważnego schorzenia i nie należy ich lekceważyć jeżeli długo się utrzymują. Pod adresem http://psychiatrzy.pl/leczenie-depresji-poporodowej/ można odnaleźć omówienie poważnej choroby łącznie z jej klasyfikacją oraz opisem czynników, które mogą ją wywoływać oraz podaniem możliwych konsekwencji braku leczenia.