natura

moda

sport

ślub

Interesujesz się certyfikatem ISO 50001?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią potwierdzone certyfikatem ISO 50001 nadanym przez niezależną instytucję PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji dla wielu podmiotów otwiera drogę do znaczących korzyści. Przede wszystkim są to: mniejsze zużycie energii z zachowaniem produktywności, redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię, zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez na przykład redukcję emisji gazów cieplarnianych a tym samym kreowanie pozytywnego wizerunku danego podmiotu odpowiedzialnego społecznie.